Fent ballar el LLEÓ de Barcelona a les festes de Sant Roc de Tarragona.